A NESTRANÍCI

I v letošních senátních volbách budeme usilovat o Vaši důvěru.
Pokud souzníte s našimi myšlenkami a cíli, které máme v plánu splnit, volte č. 6.

Náš tým

Mgr. Pavlína Stankayová

starostka obce Ostravice

43 let

Na Ostravici žiji již 6 let. Jsem vdaná a mám dvě děti. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu OU, obor speciální pedagogika - etopedie. Pracovala jsem přes deset let jako vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež a koordinátorka dobrovolníků v neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s handicapy v Praze. Od roku 2014 pracuji jako učitelka MŠ v Ostravici. Ráda běhám a chodím po horách, proto jsem absolvovala již třikrát Beskydskou sedmičku.

Mgr. Vladimíra Tomečková

učitelka ZŠ

49 let

Na Ostravici žiji již 23 let. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu OU, obor český jazyk – dějepis. Pracuji jako učitelka na ZŠ v Ostravici. Jsem vdaná, mám 2 děti. Ráda pracuji s lidmi, láká mě tvůrčí a kreativní práce. Právě proto jsem před 4 roky vstoupila do komunální politiky a ráda bych v ní i nadále pokračovala. Již 10 let jsem předsedkyní spolku Klub rodičů Ostravice, který podporuje mimoškolní činnost dětí a organizuje nejen pro ně různorodé akce. K mým zálibám patří turistika, cestování, četba, ale i starost o domácnost.

Ing. Luděk Mrkva

technik

60 let

Na Ostravici žiji od narození. Jsem ženatý, mám tři děti. Vystudoval jsem Technickou kybernetiku na FEL ČVUT v Praze. Pracuji jako odborník na počítačové systémy v datových centrech velkých podniků. Rád chodím po horách a plavím se po mořích.

Ing. Alena Bačáková

investiční specialistka

50 let

Dušan Kiša

živnostník

46 let

Josef Tengler

technický pracovník

41 let

Veronika Závodná

manažerka firmy

36 let

Mgr. Radka Boháčová

manažerka logistiky na mateřské dovolené

37 let

PhDr. Jan Melotík

ředitel strojírenské firmy v důchodu

72 let

MUDr. Pavla Sýkorová

praktická lékařka pro dospělé

66 let

Pavel Matýsek

mistr výroby

53 let

Jana Ježová

poštovní úřednice

49 let

Miroslava Školová

důchodkyně

66 let

Jakub Večeřa

řidič

38 let

Petr Macháč

správce vodovodní sítě obce Ostravice

56 let

Náš program

Naše heslo je SPOKOJENÁ OBEC, SPOKOJENÁ RODINA.

Deset bodů, kterými chceme této spokojenosti dosáhnout:

1

Zajistíme kvalitní zdravotní péčI a personál

Vyčlenili jsme v rozpočtu peníze na rekonstrukci ordinace, zajistili jsme zhotovení projektu včetně stavebního povolení a podepsali smlouvu se zubní lékařkou s nástupem v létě 2023.

Pracujeme na podkladech pro renovaci prostor ordinace i čekárny praktického a dětského lékaře.

V obci plánujeme umístění výdejny léků, která nahradí lékárnu a zajistí dostupnost potřebných farmaceutik v obci.

2

Zlepšíme dopravní situaci

Rychlé a nebezpečné jízdy motocyklů budeme řešit s pomocí městské policie, stejně tak jako pravidelné kontroly rychlosti dalších projíždějících vozidel.

Odklonění kamionové dopravy souvisí s otevřením úseku dálnice na Třinec. V této věci jednáme s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a usilujeme o to, aby byla trasa na Třanovice otevřena co nejdříve.

Ve spolupráci s Povodím Odry a starosty Starých Hamer a Bílé se dlouhodobě podílíme na průzkumu srovnávajícím vodu na Morávce a v Šanci s cílem doložit neblahý dopad kamionové dopravy na její kvalitu.

S Moravskoslezským krajem a CHKO řešíme ochranu okolní přírody a kvality vody v Šanci, která je největší zásobárnou pitné vody pro celý kraj.

3

Prosadíme placené parkování návštěvníků a turistů

Vyjednali jsme na Moravskoslezském kraji zavedení svozové autobusové dopravy TuBus včetně vybudování zastávek a vyznačení odstavných parkovacích ploch.

Se společností MPLA řešíme online systém placeného parkování formou QR kódů, který není tak nákladný jako budování závor na více parkovacích plochách v okolí.

5

Znovu podpoříme kulturní akce a zájmové spolky

17 registrovaných spolků s naší podporou prohlubuje vzájemnou spolupráci ve prospěch obce a zejména dětí. Plánujeme zajištění prostor pro klubovnu seniorů, kteří nemají místo, kde by se mohli scházet.

Spolkům poskytujeme finanční podporu a prostor pro inzerci v Ostravickém zpravodaji, jehož další číslo vyjde v září, na webových stránkách obce, na Facebooku a v rozhlase jak místním, tak mobilním.

6

Dále zdokonalíme infrastrukturu obce

Za 4 roky jsme vybudovali 3,5 km nové kanalizace a 2,8 km vody za 16,5 milionu Kč.

Zrekonstruovali jsme vodovody, uspořili značné částky na vodném a pod vedením Petra Macháče hodláme pokračovat v dalších opravách.

Na podzim 2022 začínáme s první etapou výstavby chodníku v rizikové oblasti u Mohelníka.

Máme zhotovený plán oprav na 40 km místních komunikací v Ostravici, které nespadají ani pod ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ani pod Moravskoslezský kraj.

7

Podpoříme rozšíření výstavby hřIšť pro děti a klidových zón

Ve spolupráci s TJ Sokol Ostravice plánujeme rozšíření a modernizaci části hřiště s herními prvky a dobudování komfortního zázemí pro celé rodiny.

Pro starší děti a mládež vybudujeme workoutové hřiště a populární pump track pro kola a koloběžky.

Pro seniory vybudujeme odpočinkové zóny s lavičkami a dalším zázemím.

8

Budeme chránit zájmy trvale bydlících občanů

Budeme s občany otevřeně komunikovat ve formě veřejných setkání se zástupci obce.

Domluvíme s developery projektů podmínky, které budou ve prospěch občanů a přínosné pro rozvoj obce.

Podpoříme takové projekty, které budou v souladu s životním prostředím a hodnotami obce.

9

Prosadíme a udržíme vyrovnaný obecní rozpočet

Navzdory nečekaným výdajům spojeným s pandemií jsme dokázali snížit dluh a přejít do plusu.

S rozpočtem při projektových realizacích v rámci obce hospodaříme velmi uváženě.

Založili jsme investiční oddělení vedené paní Ing. Alenou Bačákovou a plánujeme dál žádat o dotace a granty jak z českých, tak evropských fondů.

10

Zachováme si poctivý přístup v politice a společenskou odpovědnost

Věříme, že slušnost, poctivost, otevřenost a upřímnost jsou základní pilíře politického vystupování.

Odmítáme úplatky, pomluvy a výhody z pozice moci.

Neříkáme nic, za čím si nestojíme – ani osobně, ani do telefonu.

Cítíme za naši obec zodpovědnost – jak za její obyvatele, tak za okolní přírodu.

Budeme dbát na to, aby se naši občané, od těch nejmenších až po seniory, ve své obci cítili bezpečně a dostalo se jim důstojného sociálního, zdravotního i kulturního zázemí.

Dopis voličům

Milí spoluobčané!

Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali k nadcházejícím volbám do obecního zastupitelstva.

Zároveň vám předkládáme náš volební program, se kterým se budeme ucházet o vaši přízeň a podporu.

Heslo volebního programu zní Ostravice, obec pro všechny generace. Naším zájmem jsou opravdu všechny věkové kategorie, pro které chceme vytvářet takové podmínky, aby se jim v Ostravici dobře žilo. Myslíme jak na naše děti, tak na generaci dospělých lidí, i na skupinu seniorů. Snažíme se dobře vnímat všechny jejich potřeby a  připomínky a následně je chceme konstruktivně řešit.

Po čtyřech letech KDU-ČSL ve vedení obce si troufáme říct, že je za námi kus dobře odvedené páce, za kterou se rozhodně nemusíme stydět. Před námi je ale také spousta plánů a již nyní připravených akcí, které bychom rádi realizovali. Na Ostravici nám velmi záleží a je nyní na vás, zda nám svěříte svou důvěru a vložíte další rozvoj  obce do našich rukou.

Přijďte k volbám a věřte, že vás nezklameme!

Za kandidáty KDU-ČSL a nestraníky

Pavlína Stankayová a Vladimíra Tomečková

Aktuality

KONTAKT

PŘEDSEDKYNĚ MO KDU-ČSL OSTRAVICE

Mgr. Pavlína Stankayová
E-mail: pavlina@stankayova.cz
+420 604 866 010