Zachováme si poctivý přístup v politice a společenskou odpovědnost

Věříme, že slušnost, poctivost, otevřenost a upřímnost jsou základní pilíře politického vystupování.

Odmítáme úplatky, pomluvy a výhody z pozice moci.

Neříkáme nic, za čím si nestojíme – ani osobně, ani do telefonu.

Cítíme za naši obec zodpovědnost – jak za její obyvatele, tak za okolní přírodu.

Budeme dbát na to, aby se naši občané, od těch nejmenších až po seniory, ve své obci cítili bezpečně a dostalo se jim důstojného sociálního, zdravotního i kulturního zázemí.

Prosadíme a udržíme vyrovnaný obecní rozpočet

Navzdory nečekaným výdajům spojeným s pandemií jsme dokázali snížit dluh a přejít do plusu.

S rozpočtem při projektových realizacích v rámci obce hospodaříme velmi uváženě.

Založili jsme investiční oddělení vedené paní Ing. Alenou Bačákovou a plánujeme dál žádat o dotace a granty jak z českých, tak evropských fondů.

Budeme chránit zájmy trvale bydlících občanů

Budeme s občany otevřeně komunikovat ve formě veřejných setkání se zástupci obce.

Domluvíme s developery projektů podmínky, které budou ve prospěch občanů a přínosné pro rozvoj obce.

Podpoříme takové projekty, které budou v souladu s životním prostředím a hodnotami obce.

Podpoříme rozšíření výstavby hřIšť pro děti a klidových zón

Ve spolupráci s TJ Sokol Ostravice plánujeme rozšíření a modernizaci části hřiště s herními prvky a dobudování komfortního zázemí pro celé rodiny.

Pro starší děti a mládež vybudujeme workoutové hřiště a populární pump track pro kola a koloběžky.

Pro seniory vybudujeme odpočinkové zóny s lavičkami a dalším zázemím.

Dále zdokonalíme infrastrukturu obce

Za 4 roky jsme vybudovali 3,5 km nové kanalizace a 2,8 km vody za 16,5 milionu Kč.

Zrekonstruovali jsme vodovody, uspořili značné částky na vodném a pod vedením Petra Macháče hodláme pokračovat v dalších opravách.

Na podzim 2022 začínáme s první etapou výstavby chodníku v rizikové oblasti u Mohelníka.

Máme zhotovený plán oprav na 40 km místních komunikací v Ostravici, které nespadají ani pod ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ani pod Moravskoslezský kraj.

Znovu podpoříme kulturní akce a zájmové spolky

17 registrovaných spolků s naší podporou prohlubuje vzájemnou spolupráci ve prospěch obce a zejména dětí. Plánujeme zajištění prostor pro klubovnu seniorů, kteří nemají místo, kde by se mohli scházet.

Spolkům poskytujeme finanční podporu a prostor pro inzerci v Ostravickém zpravodaji, jehož další číslo vyjde v září, na webových stránkách obce, na Facebooku a v rozhlase jak místním, tak mobilním.

Prosadíme placené parkování návštěvníků a turistů

Vyjednali jsme na Moravskoslezském kraji zavedení svozové autobusové dopravy TuBus včetně vybudování zastávek a vyznačení odstavných parkovacích ploch.

Se společností MPLA řešíme online systém placeného parkování formou QR kódů, který není tak nákladný jako budování závor na více parkovacích plochách v okolí.

Zlepšíme dopravní situaci

Rychlé a nebezpečné jízdy motocyklů budeme řešit s pomocí městské policie, stejně tak jako pravidelné kontroly rychlosti dalších projíždějících vozidel.

Odklonění kamionové dopravy souvisí s otevřením úseku dálnice na Třinec. V této věci jednáme s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a usilujeme o to, aby byla trasa na Třanovice otevřena co nejdříve.

Ve spolupráci s Povodím Odry a starosty Starých Hamer a Bílé se dlouhodobě podílíme na průzkumu srovnávajícím vodu na Morávce a v Šanci s cílem doložit neblahý dopad kamionové dopravy na její kvalitu.

S Moravskoslezským krajem a CHKO řešíme ochranu okolní přírody a kvality vody v Šanci, která je největší zásobárnou pitné vody pro celý kraj.

Zajistíme kvalitní zdravotní péčI a personál

Vyčlenili jsme v rozpočtu peníze na rekonstrukci ordinace, zajistili jsme zhotovení projektu včetně stavebního povolení a podepsali smlouvu se zubní lékařkou s nástupem v létě 2023.

Pracujeme na podkladech pro renovaci prostor ordinace i čekárny praktického a dětského lékaře.

V obci plánujeme umístění výdejny léků, která nahradí lékárnu a zajistí dostupnost potřebných farmaceutik v obci.