Budeme chránit zájmy trvale bydlících občanů

Budeme s občany otevřeně komunikovat ve formě veřejných setkání se zástupci obce.

Domluvíme s developery projektů podmínky, které budou ve prospěch občanů a přínosné pro rozvoj obce.

Podpoříme takové projekty, které budou v souladu s životním prostředím a hodnotami obce.