Cílíme na kvalitní vzdělávání dětí a jejich zázemí ve škole a školce

Chceme pro naše děti zajišťovat moderní vzdělávací prostředí, proto investujeme do renovace a digitalizace učeben ve škole.

Podporujeme učitele v jejich práci a jejich dalším vzdělávání.

Zajímá nás kvalita výuky a stojíme o participaci rodičů na chodu školy.