Dále zdokonalíme infrastrukturu obce

Za 4 roky jsme vybudovali 3,5 km nové kanalizace a 2,8 km vody za 16,5 milionu Kč.

Zrekonstruovali jsme vodovody, uspořili značné částky na vodném a pod vedením Petra Macháče hodláme pokračovat v dalších opravách.

Na podzim 2022 začínáme s první etapou výstavby chodníku v rizikové oblasti u Mohelníka.

Máme zhotovený plán oprav na 40 km místních komunikací v Ostravici, které nespadají ani pod ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ani pod Moravskoslezský kraj.