Prosadíme a udržíme vyrovnaný obecní rozpočet

Navzdory nečekaným výdajům spojeným s pandemií jsme dokázali snížit dluh a přejít do plusu.

S rozpočtem při projektových realizacích v rámci obce hospodaříme velmi uváženě.

Založili jsme investiční oddělení vedené paní Ing. Alenou Bačákovou a plánujeme dál žádat o dotace a granty jak z českých, tak evropských fondů.