Prosadíme placené parkování návštěvníků a turistů

Vyjednali jsme na Moravskoslezském kraji zavedení svozové autobusové dopravy TuBus včetně vybudování zastávek a vyznačení odstavných parkovacích ploch.

Se společností MPLA řešíme online systém placeného parkování formou QR kódů, který není tak nákladný jako budování závor na více parkovacích plochách v okolí.