Zachováme si poctivý přístup v politice a společenskou odpovědnost

Věříme, že slušnost, poctivost, otevřenost a upřímnost jsou základní pilíře politického vystupování.

Odmítáme úplatky, pomluvy a výhody z pozice moci.

Neříkáme nic, za čím si nestojíme – ani osobně, ani do telefonu.

Cítíme za naši obec zodpovědnost – jak za její obyvatele, tak za okolní přírodu.

Budeme dbát na to, aby se naši občané, od těch nejmenších až po seniory, ve své obci cítili bezpečně a dostalo se jim důstojného sociálního, zdravotního i kulturního zázemí.