Zlepšíme dopravní situaci

Rychlé a nebezpečné jízdy motocyklů budeme řešit s pomocí městské policie, stejně tak jako pravidelné kontroly rychlosti dalších projíždějících vozidel.

Odklonění kamionové dopravy souvisí s otevřením úseku dálnice na Třinec. V této věci jednáme s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a usilujeme o to, aby byla trasa na Třanovice otevřena co nejdříve.

Ve spolupráci s Povodím Odry a starosty Starých Hamer a Bílé se dlouhodobě podílíme na průzkumu srovnávajícím vodu na Morávce a v Šanci s cílem doložit neblahý dopad kamionové dopravy na její kvalitu.

S Moravskoslezským krajem a CHKO řešíme ochranu okolní přírody a kvality vody v Šanci, která je největší zásobárnou pitné vody pro celý kraj.