Znovu podpoříme kulturní akce a zájmové spolky

17 registrovaných spolků s naší podporou prohlubuje vzájemnou spolupráci ve prospěch obce a zejména dětí. Plánujeme zajištění prostor pro klubovnu seniorů, kteří nemají místo, kde by se mohli scházet.

Spolkům poskytujeme finanční podporu a prostor pro inzerci v Ostravickém zpravodaji, jehož další číslo vyjde v září, na webových stránkách obce, na Facebooku a v rozhlase jak místním, tak mobilním.